Om oss

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna

och kommande generationer. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och

innovation i samarbete med andra har gjort företaget internationellt

erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är stolta över.

 

Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Moderbolaget

Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägar-

kommuner. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar avfall från

industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och

behandlar en mindre del utländskt avfall.

 

Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och

utveckling inom avfallshantering. 300 personer arbetar i koncernen

som omsatte 875 miljoner kronor förra året.

 

Mer information hittas på www.sysav.se

 

KAABS är ett familjeföretag i tredje generationen som tidigt satsade

på hållbar återvinning av järn- och metallskrot.

 

Genom att återvinna järn- och metallskrot är KAABS en del av den

cirkulära ekonomin och bidrar till en mer hållbar framtid för

samhället i stort.

 

KAABS vill skapa hållbara affärer både för miljön och för våra kunder.

Därför värdesätter vi långsiktiga relationer när vi gör affärer.

 

Tillsammans med SYSAV vill vi skapa detta seminariet för belysa de

möjligheter som finns i återvinningsbranschen men framförallt för

att vi tillsammans med våra olika styrkor kan skapa de bästa

förutsättningarna för en Lönsam Återvinning i ett Hållbart Samhälle”

Recyclemore.se - KAABS Nordic AB & Sysav AB

Copyright @ All Rights Reserved