Program

 

08:30 Registrering & kaffe

 

09:00 KAABS & SYSAV hälsar alla välkomna

 

09:10 Tema - Globala utmaningar

 

- FN Förbundet "FN Hållbarhetsmål 2030 i ett återvinningsperspektiv"

Elin Persson, Ambassadör på FN Förbundet

 

- SEI "Återvinning i ett Hållbart Samhälle"

Kim Andersson, Forskare och Civilingenjör i miljöteknik och hållbar infrastruktur

 

- "Runda bord"

 

10:20 FIKA PAUS

 

10:50 Tema - Affärsnytta genom innovation & cirkulär ekonomi

 

- IKEA "Innovativ & cirkulär affärsutveckling"

Håkan Nordkvist, Global Chef för Hållbara Innovationer

 

- Godsinlösen AB "Cirulär ekonomi på riktigt"

Matilda Jarbin, Hållbarhetschef

 

- "Runda bord"

 

12:00 LUNCH

 

13:00 Tema - Framtida återvinning av slagg & metaller

 

- Avfall Sverige "Lagstiftning i EU & Sverige"

Jakob Sahlén, Rådgivare energiåtervinning.

 

- Boliden "Hållbar verksamhet"

Hanna Schweitz, Manager Secondary Raw Materials

 

- "Runda bord"

 

14:10 PAUS

 

14:20 Tema - Urban Mindgames

 

Catarina Rolfsdotter - Jansson

 

15:10 FIKA PAUS

 

15:30 "Klimatförändringar och lösningar i ett internationellt perspektiv"

Tone Bekkestad

 

16:00 Dagen summeras & avslutas (KAABS & SYSAV)

 

16:15 SLUT

 

 

 

Recyclemore.se - KAABS Nordic AB & Sysav AB

Copyright @ All Rights Reserved